Home>Lone>NADA – nåle med mange gode formål

NADA – nåle med mange gode formål

‘NADA’ er en behandlingsmodel, som tager udgangspunkt i øreakupunktur, men som alligevel er noget helt andet.

Stressnedsættende, angstdæmpende, giver ro i kroppen, fremme koncentrationsevnen, forbedrer restitutionen og gør dig bedre til at udnytte din krops ressourcer. Det er nogle af de gode ting, som NADA nålene er kendt for at udvirke. Derfor er NADA da også ofte et supplement til andre behandlingsformer.

Hos MASSAGE i Haderslev tilbyder Lone Tang-Andersen NADA behandling. Både individuelt og som gruppe behandling. Se mere på siden ‘FORKLARINGER’ i menuen under behandlinger.

 

Hvad er NADA (Kilde: NADA Danmark)

NADA (National Acupuncture Dextoxification Association) blev dannet i 1985 for at udbrede NADA-modellen som en “non for profit treatment”. NADA-modellen non-verbal metode med focus på recovery, empowerment og personlig udvikling, som øger udbyttet af de eksisterende tilbud og behandlingsmetoder. NADA skal derfor ikke betragtes som øreakupunktur i almindelig forstand, men som supplement til anden behandling.

NADA er et non verbalt standardprogram udviklet i 1974 af psykiater Michael Smith og medarbejdere på Lincoln Hospital i South Bronx New York.

NADA er recovery samt empowerment og ikke en lægelig eller medicinsk behandling.

NADA er som udgangspunkt en gruppebehandling.

NADA er et supplement til andre metoder og bør foregå inden disse, da eksempelvis samtaler, medicinsk behandling, coaching, mindfulness m.m. vil profitere af NADA.

Det er således vigtigt at se NADA som en metode, der hjælper med at stabilisere organismen såvel fysisk som psykisk. NADA er ikke rettet mod særlige diagnoser, men kan bruges i alle situationer, hvor en person har brug for stabilitet, bedre stress-håndtering (herunder bl.a. vrede, søvnproblemer, rastløshed, angst m.m.), fokus, bedre håndtering af følelser og kognitive funktioner. Metoden kan bruges til at lindre alle typer abstinenser, men dette er kun en mindre del af NADA-metoden, hvorfor metoden er et supplement til den medicinske behandling på dette felt.

NADA er de samme fem akupunkturpunkter i begge ører over 45 min. med standard-nåle (ikke permanente nåle) i rolige omgivelser.

NADA-metoden rummer et meditativt element. Målet er, at klienten får kontakt til sig selv og egne ressourcer.

NADA er tænkt som støtte i et psyko-socialt recovery-forløb som regel af længere varighed.

NADA kan dog også anvendes til lindring her og nu ved f.eks. akut stress, abstinenser, angst eller søvnproblemer.

Filosofien i NADA er, at metoden kan gives af alle, hvor der er behov for det. Og til en pris hvor alle kan være med.

Michael Smith: “NADA er en samtale med sig selv”.

Har du spørgsmål til NADA, så tag kontakt til Lone Tang-Andersen.