Kombi-behandling massage og akupunktur

Kombi-behandling: Massage og akupunktur

Gode og effektive hver for sig – fantastiske sammen

Sådan er det med massage og akupunktur. Hver for sig er det rigtig gode behandlingsformer, som – når de bruges godt – kan give dig rigtig god lindring.

Men ofte sker der noget fantastisk når behandlingsformerne kombineres.

Massagen er i meget høj grad i stand til at behandle kilderne til smerter og gener. Den får aktiveret kroppens restitutionsevne og dermed kroppens “helingskraft”.Akupunkturen går mere direkte på smerten eller den lidelse man behandler. Nålene aktiverer kroppens evne til at behandle de forskellige problemstillinger. Så med massage og akupunktur i kombination har vi ligesom ‘to skud i kanonen’ og det giver os en ekstra styrke i bestræbelserne på at lindre og fjerne smerter og problemer.

Se priser på kombi behandling her

Onlinebook din kombi behandling her

Back To Top